Port w Kołobrzegu – historia i znaczenie

Port w Kołobrzegu jest jednym z ważniejszych portów morskich na polskim wybrzeżu Bałtyku. Zlokalizowany jest w odległości około 5 km od centrum miasta, na północ od ujścia rzeki Parsęty do Morza Bałtyckiego. Jego historia sięga XIX wieku, kiedy to w 1866 roku utworzono w Kołobrzegu stały posterunek nadmorski. W 1869 roku rozpoczęto budowę drogi wodnej łączącej Parsętę z portem w Kołobrzegu, a w 1872 roku port został oficjalnie otwarty dla żeglugi.

W latach 70. i 80. XIX wieku port w Kołobrzegu rozwijał się bardzo dynamicznie, przede wszystkim dzięki intensywnie rozwijającej się żegludze wywoławczej. W tym czasie do portu zaczęły zawijać statki z zagranicy, transportujące m.in. zboże, drewno i węgiel. W 1882 roku władze portu wybudowały pierwszy dok, który umożliwił naprawę i budowę statków w Kołobrzegu.

W czasie I wojny światowej port w Kołobrzegu był miejscem intensywnych walk, w wyniku których został zniszczony. Odbudowa portu trwała kilka lat i została zakończona w 1924 roku. W latach międzywojennych port w Kołobrzegu był jednym z ważniejszych portów na polskim wybrzeżu, odgrywającym kluczową rolę w imporcie i eksporcie towarów.

W czasie II wojny światowej port w Kołobrzegu ponownie uległ zniszczeniu. Odbudowa portu po wojnie trwała kilka lat, jednak w wyniku rozbudowy infrastruktury portowej w innych miastach polskiego wybrzeża, jego rola w handlu morskim zmalała.

Współczesny port w Kołobrzegu

Obecnie port w Kołobrzegu pełni przede wszystkim funkcję portu rybackiego oraz portu turystycznego. W sezonie letnim w porcie zacumowane są liczne jachty i łodzie motorowe, a w okolicy portu znajduje się wiele pensjonatów i hoteli. W porcie działa także przystań dla statków pasażerskich, dzięki czemu Kołobrzeg jest ważnym punktem na mapie rejsów po Bałtyku.

Port w Kołobrzegu jest także miejscem, gdzie przeprowadzane są prace modernizacyjne i inwestycyjne. W 2020 roku rozpoczęła się budowa nowej zapory portowej, której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa żeglugi w porcie oraz ochrona nabrzeży przed szkodliwymi skutkami fal morskich. W ramach tej inwestycji wybudowana zostanie m.in. nowa zapora północna oraz zapora centralna, co pozwoli na zwiększenie przepustowości portu i umożliwi przyjmowanie większych jednostek pływających. Prace modernizacyjne w porcie w Kołobrzegu są prowadzone również na terenie nabrzeży oraz infrastruktury portowej.

Port w Kołobrzegu pełni również funkcję portu rybackiego. W porcie działa wiele firm zajmujących się połowem ryb oraz przetwórstwem rybnym. Kołobrzeskie ryby są znane w całej Polsce ze swojej wysokiej jakości oraz smaku, a w szczególności popularnymi gatunkami są dorsz, łosoś oraz flądra.

W porcie w Kołobrzegu znajduje się również stocznia jachtowa, w której przeprowadza się remonty oraz budowę jachtów i łodzi motorowych. Dzięki temu stocznia jest ważnym miejscem dla lokalnej branży stoczniowej oraz dla miłośników sportów wodnych, którzy chcą posiadać własny jacht lub łódź.

Kołobrzeski port jest także punktem startowym dla wielu rejsów wycieczkowych po Bałtyku. W okresie letnim można wypłynąć z Kołobrzegu na rejsy w kierunku Skandynawii lub Niemiec, a także na krótkie wycieczki po Bałtyku, podczas których można podziwiać piękno wybrzeża i obserwować życie morskie.

Podsumowanie

Port w Kołobrzegu jest ważnym miejscem na mapie polskiego wybrzeża Bałtyku. Jego historia sięga XIX wieku, kiedy to rozpoczęto budowę drogi wodnej łączącej Parsętę z portem w Kołobrzegu. W latach międzywojennych port pełnił kluczową rolę w imporcie i eksporcie towarów, jednak w wyniku zniszczeń wojennych oraz rozbudowy infrastruktury portowej w innych miastach, jego rola w handlu morskim zmalała.

Obecnie port w Kołobrzegu pełni przede wszystkim funkcję portu rybackiego oraz portu turystycznego. Dzięki prowadzonym pracom modernizacyjnym i inwestycyjnym, port zyska na przepustowości i zwiększy swoją rolę w żegludze morskiej. Kołobrzeski port jest również ważnym punktem na mapie rejsów po Bałtyku, a w okolicy portu znajduje się wiele pensjonatów i hoteli, co przyciąga wielu turystów.

To też może cię zainteresować...